搜尋租/售盤

進階搜尋

創業行事曆

05/2017

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
地產盤 (租售)
共有483個物業
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 2,200 sq.ft.(建)
售: N/A租: $85,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/zuo-dun-han-you-de-xing-jie-24chi-men-kuo
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 2,400 sq.ft.(建)
售: N/A租: $150,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/huang-bu-xin-cun-ji-han-you-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 2,320 sq.ft.(建)
售: N/A租: $99,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/mei-fu-bo-li-wu-shang-chang-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 460 sq.ft.(建)
售: N/A租: $60,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/ke-shi-dian-lu-han-shi-shi-jie-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 765 sq.ft.(建)
售: N/A租: $100,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/bai-jia-shi-jie-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 2,894 sq.ft.(建)
售: N/A租: $290,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/jian-sha-ju-du-li-ru-kou-24xiao-shi-ying-ye
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 3,500 sq.ft.(建)
售: N/A租: $550,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/tong-luo-wan-yin-shi-4lian-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 1,500 sq.ft.(建)
售: N/A租: $120,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/tian-hou-yin-shi-lian-sheng-cai-gong-ju-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 430 sq.ft.(建)
售: N/A租: $200,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/tong-luo-wan-19chi-qu-chi-da-dan-bian-xiao-shi-zui-qiang
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 750 sq.ft.(建)
售: N/A租: $100,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/pao-ma-di-jing-guang-jie-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 2,075 sq.ft.(建)
售: N/A租: $125,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/81chi-dan-bian-ma-shi-dao-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 2,000 sq.ft.(建)
售: N/A租: $220,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/zhong-huan-wei-ling-dun-jie-gao-ji-di-duan
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-23
面積: N/A(實) / 550 sq.ft.(建)
售: N/A租: $110,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/ze-yu-yong-min-sheng-qu-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 2,600 sq.ft.(建)
售: N/A租: $220,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/jian-sha-ju-mi-dun-dao-29chi-men-kuo-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 3,800 sq.ft.(建)
售: N/A租: $210,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/jian-sha-ju-he-de-dao-lou-shang-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 3,488 sq.ft.(建)
售: N/A租: $170,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/zuo-dun-ke-shi-dian-dao-jin-fan-wan
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 4,100 sq.ft.(建)
售: N/A租: $300,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/jian-sha-ju-hou-fu-jie-zou-lin-ge
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 1,250 sq.ft.(建)
售: N/A租: $178,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/you-ma-di-mi-dun-dao-han-you-shuang-lian-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 339 sq.ft.(建)
售: N/A租: $79,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/jian-sha-ju-han-kou-dao-jun-lan-di-pu
加入查詢 Flag this item 
更新日期: 2016-02-22
面積: N/A(實) / 1,170 sq.ft.(建)
售: N/A租: $70,000
代理: 進仔 (Wayne)
電話: 55969639
/hk/shop/zuo-dun-zuo-dun-dao-zheng-xing-kuo-mian-pu
加入查詢 Flag this item 

Pages

最新生意買賣商機

特許經營推介

熱門商機