【iBoss 教你逆市大賺女人錢】

【iBoss 教你逆市大賺女人錢】

女人有錢時要扮靚,無錢時更要扮靚,心情好時shopping慶祝,心情低落要shopping發洩,所以話:女人錢最易賺。想創業發圍,最好由打開女人的荷包開始!

此書覆蓋了韓國化妝品商機、開美容院、美甲店、時裝店等的攻略。全面而由淺入深的帶你入行。

iBoss 今次邀請的作者,她撰寫財經及營商專題已有多年經驗,本書由真實個案分享經驗,分析各種生意的成功竅門,做網店好還是實體店好?如何籌集資金?揀舖位要注意甚麼?去那裡入貨最平最方便?想取得專業資格應修讀那些課程?有甚麼又平又有效的宣傳方法?一書在手,助你賺取第一桶金!

逆市創業課程:www.iboss.com.hk/course
各大小書店及 Circle K 有售!
網上書店:http://www.red-publish.com/big5/book/2389